Haim Evgi

Alfasi 3

Tel Aviv

IsraelEmail: evgidesigner@gmail.com​

Tel: +972-52-3442040
​Fax: 036390999

 

2018 HE design

evgidesigner@gmail.com  +  0523442040  +  Alfasi 3, Tel Aviv

contact

abut us

Social

0523442040

  • Facebook
  • Instagram

2020 Haim Evgi Design