מסעדה
מסעדה

מיקום : מתחם הבורסה רמת גן גודל השטח : 64 מ"מ

מסעדה
מסעדה

מיקום : מתחם הבורסה רמת גן גודל השטח : 64 מ"מ

מסעדה
מסעדה

מיקום : מתחם הבורסה רמת גן גודל השטח : 64 מ"מ

מסעדה
מסעדה

מיקום : מתחם הבורסה רמת גן גודל השטח : 64 מ"מ