תאורה למטבח

טאטא - מנורת תליה

תאורה לבית
מנורות תליה

קומבו - מנורת תליה

נונה - מנורת תליה

צ'רלי - מנורת תליה

ביפ - מנורת תליה

פונל - מנורת תליה

בהבה - מנורת תליה

מנורות תליה
מנורות תליה לבית

אלום - מנורת תליה

ניקו - מנורת תליה

פלוט - מנורת תליה

מילקו - מנורת תליה

אויו - מנורת תליה

ראלף - מנורת תליה

פולדינג - מנורת תליה

גרניט - מנורת תליה

פוליגוני - מנורת תליה

מומי - מנורת תליה